خرید کتاب Neuroanatomy for the Neuroscientist :

[ad_1]

هدف این کتاب درسی این است که یک متخصص مغز و اعصاب بتواند در مورد ساختار و عملکردهای مغز در سطحی مناسب برای دانشجویان در بسیاری از مقاطع تحصیلی ، از جمله کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دندانپزشکی یا پزشکی بحث کند. در عصب شناسی بیش از سایر سیستم های پزشکی درست تر است که دانش کافی در مورد مواد اولیه علمی ، از جمله آناتومی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی سیستم عصبی ، به شما اجازه می دهد سریعاً در تشخیص محل روند بیماری برسد و دانش خود را برای حل مسئله در شرایط بالینی استفاده کنند. نویسندگان یک تجربه طولانی در تدریس دوره های علوم اعصاب سال اول یا دوم به دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و مقیم دارند که اطلاعات بالینی و حل مشکلات بالینی جز integ لاینفک دوره است.

[ad_2]

کتاب Neuroanatomy for the Neuroscientist :