خرید کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از مرور مطالعات موردی و ارائه توصیه های اجمالی مدیریت از رهبران این حوزه ، دانش اساسی را برای کسانی که در یک تخصص پویا تمرین می کنند ، فراهم می کند. در زمینه توسعه سریع مراقبت های عصبی ، پزشکان متخصص پیشرفته به یک جز clin جدایی ناپذیر از تیم چند رشته ای تبدیل شده اند. این حجم ضروری ، چارچوبی را برای پرستاران ، دستیارهای پزشکی ، پزشکان و دانشجویان در زمینه طیف وسیعی از تشخیص ها و استراتژی های مدیریت ICU Neuro IC فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Neurocritical Care for the Advanced Practice Clinician :