خرید کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات و کاربردهای پیشرفته GNSS (سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی) و تکنیک های فضای سه بعدی را در زمینه های مهندسی عمران و محیط زیست ، ژئوفیزیک ، معماری ، باستان شناسی و میراث فرهنگی ارائه می دهد. این یک راهنمای مرجع به روز در مورد موضوعات فوق الذکر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دانشجویان دکترا ، محققان ، پزشکان و متخصصان ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب New Advanced GNSS and 3D Spatial Techniques : Applications to Civil and Environmental Engineering, Geophysics, Architecture, Archeology and Cultural Heritage