خرید کتاب Not Just a Laughing Matter : Interdisciplinary Approaches to Political Humor in China

[ad_1]

این کتاب اولین کاوش جامع و عمیق از چگونگی قرار گرفتن طنز چینی در گفتارهای بزرگتر درباره هویت و مدرنیته چینی را در جهانی که به طور فزاینده ای جهانی می شود ، در دوره چین مدرن ارائه می دهد. این تجربه دانشمندان از رشته های مختلف – تاریخ ، ادبیات ، زبانشناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و مطالعه فرهنگ عامه – را گرد هم آورده تا انواع و روش های بیان طنز سیاسی در چین مدرن را بررسی کند: فیلم ها ، کارتون ها ، هنرهای تجسمی ، نمایش های شفاهی و هجو آنلاین.

[ad_2]

کتاب Not Just a Laughing Matter : Interdisciplinary Approaches to Political Humor in China