خرید کتاب Nutrition and Diet in Maternal Diabetes : An Evidence-Based Approach

[ad_1]

این حجم جامع تمام جنبه های تغذیه را در سناریوهای مختلف دیابت مادر شامل مادر دیابتی نوع 1 یا 2 ، دیابت بارداری و دیابت پس از زایمان پوشش می دهد. این مجلات نمای کلی ، اما عمیق از موضوع ، شیوع ، عوامل خطر و نیازهای انسولینی مادر را ارائه می دهد. نتایج و اثرات احتمالی بر کودک ؛ به سناریوهای عمومی و خاص به توصیه های غذایی. و اطلاعات در مورد مکمل های کلان و ریز مغذی ها. همچنین بخش ویژه ای در مورد چشم اندازهای بین المللی در مورد دیابت مادر وجود دارد ، با ده فصل که به یک کشور دیگر متمرکز است جنبه های مادر و فرزندان دیابت بارداری ، شیردهی و دیابت بارداری مادران.

[ad_2]

کتاب Nutrition and Diet in Maternal Diabetes : An Evidence-Based Approach