خرید کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications

[ad_1]

این کتاب مروری بر نقش اعتماد به نفس بیش از حد در مشاغل کوچک است و بررسی می کند که چگونه قضاوت و تصمیم گیری مخدوش می تواند بر عملکرد کسب و کار تأثیر بگذارد. اگرچه ساختار اعتماد به نفس بیش از حد به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ، اما هنوز هیچ بررسی منظمی از نقش آن در SME ها صورت نگرفته است. با بررسی تصمیمات اتخاذ شده توسط کارآفرینان ، این مطالعه راه حل های روشنی در مورد چگونگی بهبود دقت در تجارت ، کاهش سرمایه گذاری های نامطلوب و جلوگیری از ورشکستگی ارائه می دهد. با ارائه تجزیه و تحلیل تجربی از اعتماد به نفس بیش از حد در صنعت ورزش ، این کتاب جدید نه تنها مورد توجه دانشگاهیان کارآفرینی و مشاغل کوچک ، بلکه مدیران ورزشی نیز خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Overconfidence in SMEs : Conceptualisations, Domains and Applications