خرید کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از بارزترین و بارزترین تحولات چین طی سه دهه گذشته را بحث می کند ، شهرنشینی سریع و گسترده این کشور است که تغییراتی در فرهنگ سیاسی شهرنشینان چین ایجاد کرده است. این کتاب یک مطالعه منظم و تجربی از فرهنگ سیاسی در چین شهری است. این کتاب جنبه های مختلف فرهنگ سیاسی مانند حمایت از رژیم سیاسی ، علاقه سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین را در بر می گیرد. این کتاب برای دانشمندان علوم شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که مایلند نگاه دقیق تری به مسائل موثر بر آینده سیاسی یک قدرت رو به رشد جهانی داشته باشند ، بسیار ارزشمند خواهد بود.

[ad_2]

کتاب Political Culture and Participation in Urban China :