خرید کتاب Polysaccharides as Battery Components :

[ad_1]

این خلاصه یک مرور کلی از کاربردهای پلی ساکاریدها در زمینه مواد باتری را ارائه می دهد. یک مرور کلی تاریخی و همچنین تحولات اخیر در این زمینه شامل انواع جدید باتری ها و مواد شیمیایی وجود دارد. این سبک که برای دانشگاهیان قابل استفاده است ، برای افرادی که تازه وارد این حوزه شده اند و افرادی که به کاربردهای جدید پلی ساکارید علاقه مند هستند ، با هدف دانشجویان پیشرفته دانشگاه ، محققان دانشگاهی و صنعتی و متخصصانی است که در حال مطالعه یا استفاده از پلیمرهای زیست پایه هستند.

[ad_2]

کتاب Polysaccharides as Battery Components :