خرید کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این متن نمای کلی و به روز از لنفوم هوچکین را ارائه می دهد. این جلد به تفصیل همه جنبه های سرطان را بررسی می کند ، از جمله آسیب شناسی ، پاتولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی. به نقش خاص میکرومحیط لنفوم پرداخته شده و رابطه لنفوم هوچکین با لنفوم های غیرهوچکین مرتبط نیز پوشیده شده است. نوشته شده توسط متخصصان صنعت ، آسیب شناسی مولکولی دقیق لنفوم هوچکین یک منبع ارزشمند برای متخصصان آنکولوژی ، جراحان ، آسیب شناسان ، کارآموزان بالینی و محققانی است که در تشخیص ، درمان و تحقیقات تحقیقاتی این نئوپلاسم لنفاوی فعالیت می کنند.

[ad_2]

کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :