خرید کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه جامع در مورد سیستم های تشخیص رایانه ، یکی از امیدوار کننده ترین جهت ها در هوش مصنوعی را ارائه می دهد. این مجموعه از 52 مقاله با دقت انتخاب شده ارائه شده توسط متخصصان در زمینه شناخت الگو ارائه شده است ، که در مورد هر دو جنبه روش شناختی و کاربردهای تحقیقات فعلی بحث می کند. این شامل بخشهای زیر است: ویژگیها ، یادگیری و طبقه بندیها بیومتریک طبقه بندی جریان داده و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ پردازش تصویر و ماشین بینایی کاربردهای پزشکی کاربردها این یک ابزار مرجع ارزشمند برای دانشمندان مشکل است طراحی مدل های رایانه ای سیستم های تشخیص ، از جمله محققان و دانشجویان علوم کامپیوتر ، هوش مصنوعی و رباتیک.

[ad_2]

کتاب Proceedings of the 10th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2017 :