خرید کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :

[ad_1]

این کتاب اقدامات یکی از کنفرانس های اصلی در مورد خستگی ، شکستگی و یکپارچگی ساختاری (NT2F) را ارائه می دهد. مقالات سازمان یافته و به پنج موضوع مختلف تقسیم شده اند: مکانیک خستگی و شکستگی ساختارها و مواد پیشرفته. خستگی و شکستگی در مخازن تحت فشار و خطوط لوله: رفتار مکانیکی و یکپارچگی ساختاری اتصالات جوش داده شده ، چسب و پیچ و مهره ؛ استرس باقیمانده و اثرات زیست محیطی بر رفتار خستگی ؛ و روش های شبیه سازی ، مدل های تحلیلی و محاسباتی در خستگی و شکستگی – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

کتاب Proceedings of the 17th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture :