خرید کتاب Proceedings of the 18th International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems – Water Reactors : Volume 2

[ad_1]

این مجموعه دوجلدی مجموعه مقالاتی است که در هجدهمین کنفرانس بین المللی تخریب محیط زیست مواد در سیستمهای هسته ای – راکتورهای آب ارائه شده است. هدف از این مجموعه کنفرانس ترویج تبادل نظر در مورد مشکلات و راه حل های آنها در نیروگاه های هسته ای با آب سرد امروز و آینده است. مشارکت ها موارد مربوط به آلیاژهای پایه نیکل ، فولادهای ضد زنگ ، فولادهای مخازن تحت فشار و لوله ها ، آلیاژهای زیرکونیوم و سایر آلیاژها را در محیط های آبی مربوطه پوشش می دهند. اجزای تحت پوشش شامل اجزای محدودیت فشار ، مخازن و اجزای راکتور داخلی ، مولد بخار ، آستر سوخت ، اجزای تابش شده ، ظروف ذخیره سوخت و متعادل سازی اجزا و سیستم های گیاه است.

[ad_2]

کتاب Proceedings of the 18th International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems – Water Reactors : Volume 2