خرید کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :

[ad_1]

این جلد سوم مروری اجمالی درباره مدیریت چرخه چرخه محصول (PLM) و جزئیات نقش مدیران در ابتکارات PLM را ارائه می دهد. این کتاب همچنین توضیح می دهد که چرا PLM پدید آمده ، چرا بسیار مهم است ، اصول استراتژی PLM و مراحل معمول یک ابتکار PLM. در سراسر کتاب ، نویسنده با ارائه نمونه ها و مطالعات موردی ، نشان دادن نقش های مختلف مدیران در ابتکارات PLM. این پوشش مبتنی بر تجربه جان استارک کار با شرکتها در بیش از 100 طرح PLM است. این کتاب با توسعه مهارت های لازم برای موفقیت در اجرای PLM و دستیابی به عملکرد محصول در سطح جهانی در طول چرخه عمر محصول ، درک خواننده از PLM را گسترش می دهد. این کتاب توضیح جامعی درباره PLM و دانش مورد نیاز برای هدایت یا مشارکت در ابتکار PLM به خواننده اجرایی ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Product Lifecycle Management (Volume 3): The Executive Summary :