خرید کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World

[ad_1]

این کتاب در مورد تحقیق و نوآوری در بخش حمل و نقل بحث می کند ، چشم انداز همکاری بین کشورهای مختلف را برجسته می کند. برای ایجاد زمینه ای برای چنین همکاری ، این کتاب ابتدا وضعیت موجود را در کشورهای جداگانه ، با تمرکز بر چین ، ژاپن و کره توصیف می کند و روند اصلی فن آوری و سیاست های نوآوری فعلی در این کشورها را مشخص می کند ، در مورد مزایا و چالش های اصلی آنها بحث می کند. همکاری بین آنها این کتاب نه تنها در سه کشور در نظر گرفته شده ، بلکه در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز یک منبع ارزشمند برای محققان حمل و نقل ، مقامات تحقیقاتی و سازمان های حمل و نقل است. با ارائه یک عکس فوری از تحقیقات و سیاست های فعلی حمل و نقل ، موجب تبادل و مشارکت بین ملت ها می شود.

[ad_2]

کتاب Publicly Funded Transport Research in the P. R. China, Japan, and Korea : Policies, Governance and Prospects for Cooperation with the Outside World