خرید کتاب Rare and Exotic Orchids : Their Nature and Cultural Significance

[ad_1]

ارکیده با حدود 28000 گونه مختلف ، بزرگترین خانواده گیاهان گلدار روی زمین است. گونه های جدید هر ساله در طبیعت کشف می شوند یا توسط انسان ایجاد می شوند ، بنابراین این تعداد شکوفا شده است. این کتاب برای کسانی طراحی شده است که مایلند از ماهیت چند وجهی این گیاه خارق العاده مطلع شوند. این شامل بسیاری از جنبه های مختلف مطالعه ارکیده ، از تاریخ فرهنگی آن تا توسعه تکاملی آن و از اولین کشفیات آن تا تحقیقات علمی در حال انجام است. صرف نظر از تخصص یا سطح تجربه ارکیده خود ، می توانید حقایق و داستانهای جذاب جدیدی در این کتاب پیدا کنید که باعث می شود نفس نفس بزنید ، بخندید و به خواندن ادامه دهید. از طریق بسیاری از تصاویر عجیب و غریب و زیبا که در این صفحات نفوذ می کنند ، شما چیزی در مورد تنوع بی نهایت این خانواده گیاهی خواهید آموخت و در نهایت خواهید فهمید که چرا بسیاری از پرورش دهندگان و متعصبان ارکیده همین راه بی پایان را طی کرده اند.

[ad_2]

کتاب Rare and Exotic Orchids : Their Nature and Cultural Significance