خرید کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific

[ad_1]

این کتاب بر روند آشتی رسمی و غیررسمی در طی درگیری ها و دوره های پس از درگیری در مناطق مختلف آسیا و اقیانوسیه متمرکز است و شامل موارد موردی بر اساس تحقیقات اولیه انجام شده در کشورهایی مانند کامبوج ، تیمور-لسته ، نپال ، سریلانکا ، پاکستان ، هند ، جنوب تایلند ، بوگنویل و جزایر سلیمان. این ایده بینشی برای تعمیق درک ما از روندهای اجتماعی و سیاسی آشتی در منطقه ای است که شاهد درگیری های مسلحانه بی شماری بوده است ، بسیاری از آنها در طول نسل ها ادامه داشته است. این کتاب همچنین از غنای ناشی از تنوع از نظر شیوه های دینی و فرهنگی ، زندگی اجتماعی و اشکال حکومت و حکمرانی و از طریق کاوش نظریه ها و روش های آشتی در زمینه های درگیری و پس از جنگ در منطقه درس می گیرد. مطالب مرجع مفیدی را برای محققان ، دانشگاهیان ، سیاست گذاران و دانشجویانی که در زمینه های صلح ، تحول درگیری ، آشتی ، انسجام اجتماعی ، توسعه ، عدالت انتقالی و حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه کار می کنند ، فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Reconciliation in Conflict-Affected Communities : Practices and Insights from the Asia-Pacific