خرید کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance

[ad_1]

سرامیک بازیافتی بتن پایدار: خصوصیات و عملکرد ، استفاده از مواد زائد جدید در صنعت ساخت و ساز را به عنوان گزینه های پایدار و سازگار با محیط زیست برای فن آوری های سنتی تولید سیمان بررسی می کند. این موضوع بخصوص بر استفاده از مواد سرامیکی زاید به عنوان چسب و جایگزین سنگدانه برای بتن متمرکز است. شامل ارزیابی چرخه زندگی است توصیف بازیافت زباله های کاشی و سرامیک به عنوان جایگزینی برای سنگدانه های ریز و درشت بحث در مورد عملکرد ریزساختار بتن پایدار ارزیابی عملکرد بتن پایدار در معرض دمای بالا و مواد خورنده که برای افراد ، شیمی دانان و مهندسان غیرنظامی نوشته شده است این کتاب به عنوان دیگران که مصالح ساختمانی را توسعه می دهند ، درک کاملی از مزایای استفاده از سرامیک های زاید برای تولید بتن پایدار را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

کتاب Recycled Ceramics in Sustainable Concrete : Properties and Performance