خرید کتاب Red & Green Quilts : 14 Classic Quilts with Enduring Appeal

[ad_1]

ترکیب قرمز و سبز یک پالت ماندگار است که جای خود را در میان کلاسیک ها دارد. قرن ها پیش ، لحاف های قرمز و سبز یادبود عروسی یا انتقال یک زن به مرحله لانه خالی در خانه بود. زمان تغییر کرده است ، اما تحسین نسبت به طرح رنگ همچنان قوی است. از تکنیک های مدرن برای ایجاد 14 لحاف بی انتها از طراحان دیدنی که کار آنها را می شناسید و آنها را دوست دارید استفاده کنید. Susan Ache Lissa Alexander Lisa Bongean Pam Buda Betsy Chutchian Carol Hopkins Sheryl Johnson Sandy Klop Jo Morton Laurie Simpson Edyta Sitar Karen Styles Corey Yoder Paula Barnes و Mary Ellen Robison

[ad_2]

کتاب Red & Green Quilts : 14 Classic Quilts with Enduring Appeal