خرید کتاب Red Mother Vol. 1

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از مرگ می بیند دوست پسرش را به تاریکی می کشانند. وی پس از حمله در بیمارستان از خواب بیدار شد و دریافت که چشم وی چنان آسیب دیده است که باید برداشته شود. وقتی او به یک چشم مصنوعی جدید تبدیل شد ، دیزی شروع به دیدن چشمک زدن قرمز وحشتناک پر از چیزهایی می کند – و افراد – که در آنجا نیستند … حالا دیزی باید رمز و راز پشت این چشم اندازها را حل کند زیرا آنها شروع به کنترل می کنند و او را به چیزی نزدیک می کنند که او نمی فهمد … و ممکن است از این دنیا نباشد. نویسنده جرمی هون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) سریال The Red Mother (مادر قرمز) را ارائه می دهند که یک سریال ترسناک خزنده است و خطرات کمین شده در دید ساده و عواقب حفاری زیر سطح را برای یافتن حقیقت اصلی بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Red Mother Vol. 1