خرید کتاب Red Sands : Reportage and Recipes Through Central Asia, From Hinterland to Heartland

[ad_1]

شنهای سرخ ، دنباله برنده جایزه کارولین ادن در دریای سیاه ، بازخوانی سفرنامه های سنتی است که از غذا به عنوان نقطه شروع کاوش در آسیای میانه استفاده می کند. در تلاش برای درک بهتر این قلب وسیع آسیا ، کارولین مسیری را از سواحل دریای خزر تا باغ های خورشید رسیده دره فرغانه طی می کند. کتابی پر از داستان های انسانی ، داستان های فراموش شده و داستان های ماجراجویی ، کارولین یک راهنمای قابل اعتماد است که از غذا به عنوان گذرنامه برای ورود به زندگی ها ، شهرها و مناظر طبیعی استفاده می کند که بندرت درباره آنها صحبت می شود. سرخ ماسه ها که با دستورالعمل های نمادی روشن شده است ، کتابی کاملاً منحصر به فرد است که مضامین جهانی را برای همه ما تحت تأثیر قرار می دهد: امید ، گرسنگی ، آرزو ، عشق و لذت غذای خوب در جاده.

[ad_2]

کتاب Red Sands : Reportage and Recipes Through Central Asia, From Hinterland to Heartland