خرید کتاب Red Stilts

[ad_1]

Red Stilts برنده جایزه پولیتزر و شاعر سابق فارغ التحصیل ایالات متحده تد کوسر را در اوج قدرت تخیل و روایت خود می یابد. در اینجا شعرهایی کاملاً استعاری ، تخیلی استادانه ، واضح و قابل دسترسی است که وی به واسطه آنها به طور گسترده ای شناخته شده است. کوثر برای مخاطبان روزمره مطالعه می نویسد و معتقد است که شاعران “باید شعرهایی بنویسند که باعث احمق شدن مردم نشود.” هر شعر در چوب قرمز ، تلاش می کند تا زیبایی های پیچیده عادی ، جهانی را که درست در زیر بینی ما است ، نشان دهد. درست در زیر بینی کوثر ، آمریکای روستایی ، به ویژه گریت دشت ، با دهکده های منزوی ، اقتصاد سخت ، مردم سخت کوش و زیبایی های متعدد واقع شده است که از همه چیز غرق کشتی ، اشتباه یا اشتباه است.

[ad_2]

کتاب Red Stilts