خرید کتاب Redemption Ark

[ad_1]

در کتاب دوم سه گانه بازدارنده ها ، آلاستر رینولدز مرزهای داستان علمی را رد می کند و “جایگاه خود را در میان رهبران تجدید حیات کار فضایی سخت علمی تأیید می کند” (هفته نامه ناشران). نژاد به اندازه کافی پیشرفته است که به طور تصادفی باعث مهارکننده ها می شود ، ماشین های کشتار بیگانه که برای شناسایی زندگی هوشمند و نابودی آن طراحی شده اند. تنها امید بشر در بازیابی یک مخفیگاه مخفی مخفی مخفی است – و یک مرد آزرده به نام کلاوین که مصمم است آنها را پیدا کند. اما جناح های دیگر این سلاح ها را برای اهداف خود می خواهند – و سلاح ها در کل هدف دیگری دارند …

[ad_2]

کتاب Redemption Ark