خرید کتاب Redemption

[ad_1]

دوست داشتن یک مقدس سخت است. یکی بودن ، دشوارتر است. اما خوشحال شوید ، اکنون در جستجوی کاپیتان ناتانیل دریک برای سنت آنابل لی است. زیرا این داستان را در آینده بارها خواهید خواند ، زیرا تصور می شود شهرت قانونی آن به عنوان یک کلاسیک چیست. رابرت اف یانگ نویسنده کاندیدای هوگو بود که به نثر غنایی و احساسی خود شهرت داشت. کارهای او در داستانهای شگفت انگیز ، داستانهای خارق العاده ، داستانهای شگفت انگیز ، پلیبوی ، شنبه شب عصر ، کالیر ، مجله گلکسی و واقعیت و داستان علمی آنالوگ ظاهر شده است.

[ad_2]

کتاب Redemption