خرید کتاب Reducing Airlines’ Carbon Footprint: Using the Power of the Aircraft Electric Taxi System

[ad_1]

کاهش رد پای کربن شرکت هواپیمایی پاسخ مشکلات مدیران هواپیمایی در هنگام جستجوی راه هایی برای کاهش هزینه های عملیات هواپیما است. کاهش ردپای کربن شرکت هواپیمایی ، سیستم تاکسی برقی ، ETS را معرفی می کند. وقتی هواپیماهای تجاری به این سیستم مجهز شوند ، به لطف تاکسی بدون کارکردن موتورهای اصلی ، هزینه عملیات کاهش می یابد. بعلاوه ، موتورهای هواپیما بقایای اجسام خارجی (FOD) را مصرف نخواهند کرد ، در نتیجه به قطعات متحرک داخلی آسیب وارد می شود و آلودگی هوا در منطقه فرودگاه کاهش می یابد. این ابر خاکستری است که بر فراز شلوغ ترین فرودگاه ها قرار دارد. کاهش اثر کربن شرکت هواپیمایی با ارائه ETS به عنوان یک راه حل ، بر این ابر غلبه می کند. دکتر توماس اف جانسون در طول صفحات خود به این مزایای ETS می پردازد: بهبود کیفیت هوا در منطقه فرودگاه کاهش اثر کربن هواپیما هزینه های احتمالی نصب ETS ارزیابی میزان مصرف سوخت قبل و بعد از نصب ETS ارزیابی زمان تاکسی در زمین قابلیت دسترسی بهتر ترمینال فرودگاه سازگاری تجهیزات فرود برای نصب ETS

[ad_2]

کتاب Reducing Airlines’ Carbon Footprint: Using the Power of the Aircraft Electric Taxi System