خرید کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie

[ad_1]

ترکیبی شدن انسان از ماشین ، اختلالات هویتی مرتبط با همزیستی احتمالی بین افراد طبیعی و مردان بزرگ ، ایده مرگ برگشت پذیر توسط Cryonics و هشدارهای زیست محیطی ناشی از علاقه مصرف گرایانه موضوع پست مدرن ، همه اینها هستند س questionsالاتی که نمی توان در قرن 21 از تأمل در آنها جلوگیری کرد. با القای رابطه جدید با خرد ، این مضامین نیاز به ارزیابی مجدد اخلاق ، متافیزیک و دانش به طور کلی دارند ، در حالی که نیاز به نگاهی جدید به مفهوم هویت دارند.

[ad_2]

کتاب Réflexions sur le transhumanisme : L'intersubjectivité et l'écosophie