خرید کتاب Reform als Textstrategie : Untersuchungen zum literarischen Œuvre des Johannes Meyer O.P.

[ad_1]

مرکز این مطالعه نمایه سازی ادبی نوشته های آلمانی و لاتین ناظر دومنیکن و تواریخ سفارش یوهانس مایر (1422 / 23-1485) است. بر اساس تجزیه و تحلیل پنج مجموعه متنی مختلف که در تاریخ سنت کاملاً اثبات شده و ادبیات رهبانی مایر با روشی نمایشی با آن نمایندگی شده است ، طبقه بندی این اثر که از نظر محتوا و نوع متن متنوع است ، نه تنها از منظر تاریخ مذهبی و فرهنگی بلکه بیش از هر چیز با توجه به موقعیت آن در زمینه “الهیات تقوا” در اواخر قرون وسطا و همچنین با توجه به سهم اصلی آن در ادبیات آلمان قرن 15 است. مجموعه جدیدی از متون مورد توجه قرار می گیرد ، كه نوید می دهد انگیزه ها و لهجه های بیشتری را ایجاد كند ، خصوصاً برای فهم رابطه بین “اصلاح” و “اصلاح”.

[ad_2]

کتاب Reform als Textstrategie : Untersuchungen zum literarischen Œuvre des Johannes Meyer O.P.