خرید کتاب Reforming The Universe : Volume 6

[ad_1]

سومین استاد جوان خانواده لو ، لو چن ، از کودکی استعدادی در زمینه پرورش ندارد. وقتی بیرون بود به او حمله شد و لو یو برای نجات لو چن درگذشت. لو چن به قتل عمدی لو یو متهم شد و از خانواده لو اخراج شد. لو چن که می خواست حقیقت را کشف کند پس از ترک خانواده لو شکار شد. لو چن که مجبور شد به جنگل مرده ای برود ، میوه جاودانه برای بهبود بدن او ، اما روح نوپای او را تسخیر کرده بود … سه سال بعد ، لو چن به خانواده لو بازگشت و در قاره اژدهای آسمان هیاهو زیادی ایجاد کرد. او همچنین رسماً در مسیر تزکیه قرار گرفت: “شما از من س askedال کردید که چرا زراعت می کنم. در ابتدا من در مورد آن روشن نبودم ، اما اکنون روشن شده ام که آسمانها و زمین ناعادلانه هستند. دنیای جدیدی برای جهان ایجاد کنید.[Close]

[ad_2]

کتاب Reforming The Universe : Volume 6