خرید کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises

[ad_1]

بنگاه های دولتی (SOE) نقش بسزایی در اقتصادهای در حال توسعه در آسیا دارند و عملکرد SOE همچنان برای تولید و رشد اقتصادی مهم است. این کتاب SOE ها را در آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام مورد بررسی قرار می دهد که در مجموع نمای پانورامایی از SOE ها در منطقه را ارائه می دهند. این همچنین دارای بینشهایی از جمهوری کره در مورد نقش متحول بخش عمومی در مراحل مختلف توسعه است. چالش های حاکمیت شرکتی و اینکه چگونه دولت ها می توانند SOE ها را اصلاح کنند تا آنها را محرک کارآمد رشد ناشی از بهره وری طولانی مدت برای انتقال آسیا به وضعیت با درآمد بالا قرار دهید ، کاوش کنید.

[ad_2]

کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises