خرید کتاب Refrigerators

[ad_1]

در یخچال و فریزر ، خوانندگان روان اوایل علم ، مهندسی و فناوری یخچال ها را می آموزند. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن با دقت تر ، خوانندگان جوان را در حالی که از این فناوری مهم مطلع می شوند ، درگیر می کنند. یک نمودار قطعات یک یخچال را نشان می دهد ، و یک فعالیت این فرصت را به کودکان می دهد تا کشف را گسترش دهند. کودکان می توانند با استفاده از موتور جستجوی ایمن ما که وب سایت های مناسب و متناسب با سن آنها را ارائه می دهد ، درباره یخچال ها بیشتر بدانند. این یخچال ها همچنین شامل نکات خواندن برای معلمان و والدین ، ​​فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست می باشد. یخچال و فریزر بخشی از چگونه کار می کند؟ سلسله.

[ad_2]

کتاب Refrigerators