خرید کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting

[ad_1]

در دنیایی پر از انتظار ، همه ما می توانیم از ایمان کمی استفاده کنیم. این کتاب مستقیماً با قلب والدین فرزندخواندگی آینده صحبت می کند ، اما همچنین می تواند هر کسی را که خود را در انتظار فصل بعدی زندگی می بیند تشویق کند. این متن در ابتدا توسط نویسنده به عنوان دفتر خاطرات نوشته شده است زیرا او و همسرش برای تشکیل خانواده تلاش می کردند. این مجله اکنون کتابی است پر از کتاب مقدس و عبادت های امیدوار کننده. سوخت خود را دوباره بنوشانید شامل داستان های شخصی دلخراش و شادی آور از ناباروری ، روند فرزندخواندگی ، روابط با والدین متولد شده و یک معجزه پزشکی است. این کتاب خواننده را تشویق می کند تا انتظار خود را از گذر زمان به زمان عمدی نماز ، ایجاد روابط و شادی غیر منتظره تبدیل کند.

[ad_2]

کتاب Refuel Your Wait : Find Hope and Overcome Fear While Adopting