خرید کتاب Regard et communication

[ad_1]

مسئله تاریخی بودن نگاه ، و پویایی های سیاسی اجتماعی متعددی که در شکل گیری آن نقش دارند ، مدتهاست که مورد توجه منحصر به فرد تاریخ هنر قرار گرفته است. ظهور مطالعات فرهنگی از دهه 1960 ، به ویژه براساس نشانه شناسی انتقادی رولان بارت ، مطالعات فمینیستی در اوایل دهه 1970 ، با مفهوم سازی “نگاه مردانه” و سرانجام “مطالعه تجسمی” در دهه 80 تا حد زیادی به تجدید مسئله ساخت اجتماعی نگاه و گسترش طیف روشهای استفاده شده برای مطالعه آن کمک کرده اند. این رویکردها بر بعد حساس و درونی روابط اجتماعی تأکید کرده اند. آنها خطوط سیاست ادراک را ترسیم کرده اند که از طریق آن دید اجتماعی به طور نابرابر توزیع می شود.

[ad_2]

کتاب Regard et communication