خرید کتاب Régression

[ad_1]

فرانسه ، بعد از حملات ، جلیقه های زرد ، اعتصابات بعدی ، اعتصابات بعدی ، بحران اقتصادی و اقتصادی مرتبط با Covid-19 ، بیش از هر زمان دیگری تقسیم شده است ، سخت ترین مبارزات ریاست جمهوری را در جمهوری پنجم تجربه می کند: راه جانبی خوب برای پیروزی در انتخابات. آلن ، استاد دانشگاه بازنشسته ، ذهن باز و جهان وطن ، به طرز دردناکی این بحران اجتماعی را پشت سر می گذارد ، بین مهدی ، دوست و همسایه اش که به درستی احساس خطر می کند و شانتال ، عشقی تازه به جوانان که کارت پوپولیست بازی می کنند.

[ad_2]

کتاب Régression