خرید کتاب Regrets Only : A Novel

[ad_1]

عاشقانه درخشان دو زن پرشور و با استعداد – و مردی که هر دو دوستش دارند … آلیسون استرلینگ ، زیبا ، درخشان و بلوند – و خبرنگار یک روزنامه مهم واشنگتن – درگیر یک عاشقانه مخفی با سکسی ، موفق ، بسیار دزموند شاو با رئیس دفتر یک هفته نامه ملی ازدواج کرد. در همین حال ، شاو با سدی گری ، همسر زیبای جنوبی معاون رئیس جمهور رابطه دارد. و سدی گری بهترین زمان زندگی خود را سپری می کند. مثلث های عشق مقاومت ناپذیر – که به عنوان جاذبه جسمی شروع می شوند و به عشق تبدیل می شوند – در گرداب خیره کننده اجتماعی قدرت و سیاست قرار دارند و “چیزهای زیادی برای ورق زدن وجود دارد” (Cosmopolitan).

[ad_2]

کتاب Regrets Only : A Novel