خرید کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire

[ad_1]

یک استاد مشهور دانشگاه هاروارد ، ارتدوکسی غالب را با یک بنیاد فکری جدید و مسیر عملی رو به جلو برای نظامی که بنیان اخلاقی و اخلاقی خود را از دست داده است ، از بین می برد. سرمایه داری در بازار آزاد یکی از بزرگترین اختراعات بشریت و بزرگترین منبع شکوفایی است که جهان تاکنون دیده است. اما این موفقیت پرهزینه بود. سرمایه داری در آستانه نابودی کره زمین و بی ثباتی جامعه است که ثروت به اوج می رسد. زمان اقدام کوتاه است: تحقیقات دقیق ربکا هندرسون در زمینه اقتصاد ، روانشناسی و رفتار سازمانی و همچنین سالها همکاری وی با شرکتها در سراسر جهان راهی برای پیشبرد ما فراهم می کند. این دیدگاه جهانی را برطرف می کند که تنها هدف تجارت کسب درآمد و به حداکثر رساندن ارزش سهامداران است. این نشان می دهد که ما نتوانسته ایم سرمایه داری را دوباره تصور کنیم ، به طوری که این نه تنها موتور رفاه بلکه سیستمی است که با واقعیت های محیطی ، تعهد به عدالت اجتماعی و خواسته های نهادهای واقعاً دموکراتیک هماهنگ است. درک عمیق هندرسون از چگونگی تغییر ، همراه با داستان های عمیق و جذاب از شرکت هایی که اولین قدم ها را در جهت تصور مجدد سرمایه داری برداشته اند ، بینشی الهام بخش از آنچه می تواند سرمایه داری باشد ، فراهم می کند. هندرسون همراه با مباحث غنی درباره نقش مهم دولت و چگونگی تکامل دنیای مالی ، حکمرانی و رهبری ، بنیان عملی را برای پیمایش در جهانی روبرو می کند که با چالش های بی سابقه ای روبرو است ، اما همچنین فرصت های خارق العاده ای برای کسانی که می توانند این کار را به درستی انجام دهند ، فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Reimagining Capitalism in a World on Fire