خرید کتاب Reinsurance : London Market Practice

[ad_1]

این کتابچه راهنمای مفیدی برای هر کسی است که در بازار فعلی لندن درگیر است. متخصص بیمه را از طریق همه جنبه های بیمه بیمه اتکایی از توسعه بیمه اتکایی تا روش های استفاده شده ، از جمله: جایگزینی ریسک ، قراردادهای حقوقی ، تدوین بیمه نامه ، حسابداری ، مطالبات و پایان کار ، هدایت می کند. از نمودارها ، فرم ها و نمودارها برای نشان دادن بسیاری از جنبه های عملکرد بیمه اتکایی استفاده کنید. ضمائم جامعی گنجانده شده است که نمونه هایی از رسیدها ، عبارات پوشش دهنده و بندهای اصلی را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Reinsurance : London Market Practice