خرید کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism

[ad_1]

بسیاری از ما ، حامیان و منتقدان ، معمولاً درباره دین فرضیاتی می گیریم. ما می توانیم فرض کنیم که دین در درجه اول داشتن اعتقادات یا خوب بودن است ، یا بیشتر به مسائل معنوی مربوط می شود تا مادی ، یا اینکه عقاید و اعمال دینی باید به نوعی بی انتها باشند. پیتر مور چنین استدلال می کند که فقط این حقیقت را پنهان می کند که دین اساساً تلاش بشریت برای کامل شدن انسان است. این نمایشگاه روشن ، درک خود ما از ایمان را زیر سوال می برد و استدلال می کند که ادیان باید از نظر عملی و فکری ، با کشف مجدد سنت های فراموش شده و یافتن راه های جدید برای پیشرفت ، بازآفرینی کنند. این کتاب که با ظرافت و اشتیاق نوشته شده است ، به قلب بحث های مداوم درباره اعتبار و هدف دین می رسد.

[ad_2]

کتاب Reinventing Religion : Beyond Belief and Scepticism