خرید کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری تعیین کننده برای بازآفرینی مقاصد به منظور جذب مشتری جدید است؟ امروزه با استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در سرزمین ها امکان پذیر است. هوش اقتصادی همچنین یکی از ابزارهایی است که س toال و بسیج برای انطباق با تحولات مختلف (مشتریان ، شیوه های آنها ، اقتصاد – به ویژه رقمی سازی – رقابت از مکان های دیگر ، از جمله اقلیم و غیره) ، قانونی است. از جذابیت بیشتری برخوردار باشند ، مقصدها باید دائماً خود را بازآفرینی کنند و تجربیات جدیدی را به گردشگران ارائه دهند. اختراع مجدد مقصد نوآوری در اختراع است!

[ad_2]

کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi