خرید کتاب Relativity: The Special and the General Theory

[ad_1]

آلبرت انیشتین بنیانگذار بی چون و چرای فیزیک مدرن است. نظریه نسبیت وی مهمترین ایده علمی دوران مدرن است. در این کتاب ، انیشتین با استفاده از حداقل اصطلاحات ریاضی ، ایده ها و اصول اساسی نظریه را شکل می دهد که جهانی را که امروز در آن زندگی می کنیم ، شکل داده است. این کتاب که در همه کتابهای بعدی در مورد نسبیت فراتر نرفته است ، همچنان محبوب ترین و مفیدترین سهم انیشتین در دانش بشری است. در این اثر ، انیشتین قصد داشت تا آنجا كه ممكن است ، دیدگاه دقیقی از نظریه نسبیت به آن دسته از خوانندگانی ارائه دهد كه از نظر كلی فلسفی و علمی ، به این نظریه علاقه مند هستند ، اما با ریاضی آشنایی ندارند. دستگاه فیزیک نظری. نظریه نسبیت در طول قرن 20 فیزیک و نجوم را غنی کرد.

[ad_2]

کتاب Relativity: The Special and the General Theory