خرید کتاب Reliability and Optimization of Structural Systems : Proceedings of the 11th IFIP WG7.5 Working Conference, Banff, Canada, 2-5 November 2003

[ad_1]

این جلد حاصل یازدهمین کنفرانس کاری IFIP WG7.5 در مورد قابلیت اطمینان و بهینه سازی سیستم های ساختاری در کانادا است. این کنفرانس بر روی روش ها و کاربردهای قابلیت اطمینان ساختاری و تجزیه و تحلیل ریسک مهندسی و تصمیم گیری متمرکز است.

[ad_2]

کتاب Reliability and Optimization of Structural Systems : Proceedings of the 11th IFIP WG7.5 Working Conference, Banff, Canada, 2-5 November 2003