خرید کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher

[ad_1]

رابطه بین دین و فردیت نمونه نظری نظری نوآوری فلسفی – مذهبی از اواخر قرن 18 تا 19 است. شلایرماخر بدون شک یکی از پیشگامان این حوزه است. هدف از این مطالعه بررسی توسعه ارتباط مرجع بین دین و فردیت در اشلایرماخر است ، همانطور که در دو مرحله او از ضرب و کار تاریخی – مستند شده است ، به اولین شکل نظری تبدیل شده است. وی با اخلاق فلسفی خود ، كه اكنون به عنوان یك نظریه فرهنگی مورد تحسین قرار گرفته ، نگذاشته استدلال چند بعدی در پس زمینه عقب بماند ، بلكه آن را به سیستمی گسترش داد كه از نظر نظریه عمل و اخلاق توسعه یافته است. بازسازی تداوم عمیق رابطه متقابل دین و فرد در گذر از مرحله اول کار عاشقانه وی به اخلاق فلسفی وی از این رو سهم مهمی در درک رشد فکری اشلایرماخر از گفتمانهای دین (1799) به آموزه دارد. ایمان (1830/31).

[ad_2]

کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher