خرید کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

تیم تحریریه با انگیزه کنفرانس انجمن مطالعات دینی آلمان (DVRW) رسانه ، ماده ، روش ها (2017) • محققان جوان ماربورگ را در این جلد گرد هم آورد. این عنوان به مباحث تحقیقاتی فعلی در زمینه مطالعات دینی اشاره دارد ، که در اینجا در متن مطالعات فرهنگی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی توسط مشارکت کنندگان به عنوان بخشی از اهداف تحقیقاتی آنها پوشش داده می شود. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” با استراتژی هایی از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند است.

[ad_2]

کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen