خرید کتاب Religious Aspects of Hypnosis

[ad_1]

کتابی بی نظیر ، اولین کتابی که در مورد جنبه های کاملاً مذهبی هیپنوتیزم بحث می کند … دین چگونه از هیپنوتیزم برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. چگونه هیپنوتیزورهای پزشکی می توانند از اصول دینی در درمان تحلیلی بیماران خود استفاده کنند.

[ad_2]

کتاب Religious Aspects of Hypnosis