خرید کتاب Remembering Barkley

[ad_1]

وقتی بارکلی به خانه نمی آید ، بیر دلش برای دوستش تنگ می شود. او دیگر نمی خواهد پیاده روی کند یا بازی کند. اما با تغییر فصل ، Bear و یعقوب انسانی اش در غم و اندوه یکدیگر را یاری می کنند. این داستان ظریف درباره بهبود با گذشت زمان ، همه کودکانی را که از دست داده اند دلجویی خواهد کرد.

[ad_2]

کتاب Remembering Barkley