خرید کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice

[ad_1]

با افزایش تعداد مبتلایان به زوال عقل ، این اولین بررسی عمیق خدمات مرتبط با نیازهای بی نظیر محیط های روستایی و دوردست است. همکاران از انگلستان ، استرالیا ، آمریکای شمالی و اروپا تجربیات و نیازهای کسانی که به زوال عقل زندگی می کنند و کسانی که از آنها مراقبت می کنند را با مهارت های شخصی و حرفه ای در مناطق چالش برانگیز جغرافیایی کشف می کنند. برای پزشکان ، محققان ، دانشگاهیان و سیاست گذاران ، این کتاب یک بررسی اساسی از شواهد و استراتژی های تا به امروز و راهنمای نیازهای تحقیقاتی آینده و فرصت های بهبود عملکرد زوال عقل روستایی است.

[ad_2]

کتاب Remote and Rural Dementia Care : Implications for Research, Policy and Practice