خرید کتاب Remue-méninges chez les Grasky

[ad_1]

خانواده ای پرشور ، خانواده گراسکی: پدر یک نقاش هنرمند ، مادر یک محقق و فیلسوف ، پسری که خود را وقف آزمایش های بزرگ علمی کرد … یک دوست خانواده: ژول باداوره ، زیرک ، باهوش ، خوب و واسطه ای خاص برای مشاغل کوچک Adrienne زیبا کمی خوب در همه چیز ، کمی همدست ، به اندازه کافی نزدیک به ژول قدیمی خوب است. چه طوفان فکری در این خانه راحت بورژوازی!

[ad_2]

کتاب Remue-méninges chez les Grasky