خرید کتاب Renaissance Thought and the Arts : Collected Essays

[ad_1]

این مقالات کلاسیک که توسط یک مرجع برجسته رنسانس نوشته شده اند ، نه تنها با تخصص پل کریستلر ، انسان گرایی و فلسفه رنسانس ، بلکه با تئوری های هنر رنسانس نیز سروکار دارند. تمرکز این مجموعه بر روی موضوعاتی از قبیل یادگیری اومانیستی ، تفکر اخلاقی اومانیستی ، گسترش اومانیسم ، افلاطونیسم ، موسیقی و یادگیری در اوایل رنسانس و سیستم مدرن هنر در رابطه با رنسانس است. برای این جلد ، نویسنده مقدمه ای جدید ، مقاله ای جدید و مقدمه ای نوشت.

[ad_2]

کتاب Renaissance Thought and the Arts : Collected Essays