خرید کتاب Renault et Elf dans la course : Histoire d'une association pour le sport automobile – 1959-1982

[ad_1]

چندین دهه است که مسابقات اتومبیلرانی با پشت سر هم رنو-الف مشخص می شود. این کتاب در تقاطع تاریخ ، اقتصاد و ورزش ، تاریخ استثنایی این اتحاد را ترسیم می کند. این نشان می دهد که شرکت های نفتی نقش اصلی در حمایت از تولید کنندگان در رویدادهای مختلف خودرو داشته اند. پس از شل ، شرکت نفتی عمومی الف ، تحت رهبری ژنرال دوگل ، این مسئولیت را به دست گرفت. دو شرکت سهامی خاص ، الف و رنو ، که در ابتدا قصد پیوستن به نیروها را نداشتند ، در نهایت از سال 1968 رابطه بسیار محکمی را ایجاد کردند که تا اوایل دهه 1980 ادامه داشت. .

[ad_2]

کتاب Renault et Elf dans la course : Histoire d'une association pour le sport automobile – 1959-1982