خرید کتاب Rencontrer les hybrides : La vie et la mission d’ambassadeurs E.T. sur Terre

[ad_1]

این کتاب به بررسی تجربه زندگی هشت انسان با DNA ترکیبی بیگانه می پردازد. آنها به رهبری خانواده های ستاره ای و نهادهای دیگر خود درگیر مأموریت های شخصی می شوند که شامل شکوفایی طولانی مدت آگاهی انسان و همچنین محافظت و تکامل حیات روی کره زمین در این زمان مهم است. این کتاب براساس بیش از صد ساعت مصاحبه و گفتگو ، صدای هر یک از هیبریدها را می دهد. دومی خود را به سفرهای شخصی خود در کشف ، استعدادهای خود ، به لذت ها و مشکلات موجود دوگانه باز می کنند. آنها خواننده را دعوت می کنند تا درک واقعی خود را از واقعیت گسترش دهد و تحول خود را دنبال کند. پدیده ترکیبی ما را بیش از هر زمان دیگری به درک بیگانگان نزدیک می کند و پاسخ برخی از بزرگترین سوالات بشریت را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Rencontrer les hybrides : La vie et la mission d’ambassadeurs E.T. sur Terre