خرید کتاب Renewable Energy – Small Hydro

[ad_1]

این مجموعه مقالات کنفرانس در مورد انرژی های تجدیدپذیر کوچک برق آبی است که شامل موضوعاتی از قبیل: ارزیابی و برنامه ریزی منابع می باشد. طراحی و ساخت؛ و کارخانه و تجهیزات.

[ad_2]

کتاب Renewable Energy – Small Hydro