خرید کتاب Rentner sind besser als ihr Ruf : Roman

[ad_1]

یک رمان شاد در مورد سرمایه گذاران بد ، سالمندان پرانرژی و آنچه دهه ها دوستی را تعیین می کند ، هنریت فون اشبرگ متحیر است: برادر خوانده او کنستانتین هر کاری در توان دارد برای تخریب آسمان خراش انجام می دهد ، نیمی از آن متعلق به آنها است. او می خواهد آن را خراب کند ، خانه های سودآور در این ملک بسازد و با آن دماغ طلایی بدست آورد. او چیزی جز تحقیر نسبت به مستاجرهای قدیمی احساس نمی کند ، اما آنها برای هنریت معنا دارند. این بانوی سالخورده همراه با دوستانش طرحی را برای نجات خانه و جامعه دیرینه خود طراحی می کند. چه خوب که او هنوز یک خانه شکار قدیمی در Eifel دارد ، جایی که او و دوستانش می توانند برای لحظه ای بازنشسته شوند …

[ad_2]

کتاب Rentner sind besser als ihr Ruf : Roman